เหรียญทองการแข่งขันเทควันโด เด็กชายธีรภัทร์ เพชรประเสริฐ G.1B

เด็กชายธีรภัทร์ เพชรประเสริฐ G.1B นักเรียนโรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่

ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากการแข่งขัน เทควันโด รายการ “2nd The HUB Taekwondo Championships”

ประเภท ยุวชน ชาย 5-6 ปีสังกัด พัชระยิม ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563

ณ THE HUB RANGSIT,THAILAND