แจ้งข่าวหยุดเรียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

… ข่าวประชาสัมพันธ์ ….

วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
– หยุดเรียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา

วันพุธที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
– หยุดเรียน เนื่องในวันเข้าพรรษา

วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
– เปิดเรียนตามปกติ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน