โรงเรียนในเครือสารสาสน์เขต 5 จัดประชุมผู้อำนวยการ ผู้บริหารระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและปลาย

โรงเรียนในเครือสารสาสน์เขต 5 จัดประชุมผู้อำนวยการ ผู้บริหารระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและปลาย ร่วมกับโรงเรียนพันธมิตร +2 เพื่อเตรียมแผนงาน ทบทวนกิจกรรมเด่น เพื่อการจัดการเรียนรู้ช่วงภาคฤดูร้อนประจำปีการศึกษานี้ จะได้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ น่าสนใจ ตอบโจทย์การพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะพื้นฐานอย่างยอดเยี่ยม ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผอ.ดร.สุทธิพงศ์ ยงค์กมล ประธานคณะกรรมการบริหารวิชาการของกลุุ่มโรงเรียนในเครือสารสาสน์มาร่วมแบ่งปันและให้ข้อคิดดีๆ เพื่อการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในครั้งนี้