ให้เราก้าวเดินไป “ด้วยสุนทรียสนทนาสู่ความสำเร็จของสารสาสน์”

ให้เราก้าวเดินไป “ด้วยสุนทรียสนทนาสู่ความสำเร็จของสารสาสน์” 📣 ประชุมใหญ่โรงเรียนในเครือสารสาสน์ ประจำปีการศึกษา 2566
วันที่ 9-12 พฤษภาคม 2566 ณ หอประชุมโรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน
❤️❤️ปีแห่งการสร้างคน❤️❤️