ชนะเลิศการแข่งขันเทควันโด 3 รายการ

“คนเก่งวันนี้ เก่งจริงๆนะ”

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายธีรภัทร์ เพชรประเสริฐ นักเรียนชั้นอนุบาล 2/2 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันเทควันโด ทั้งหมด 3 รายการ ทางโรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายธีรภัทร์ เพชรประเสริฐ นักเรียนชั้นอนุบาล 2/2 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันเทควันโด ทั้งหมด 3 รายการ ด้วยนะครับ