ชนะเลิศการแข่งขันเทควันโด ประเภททีม ต่อสู้

ด.ญ.วรรณภัทร วรรณภูมิเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเทควันโด้รายการ “เพื่อฝันเพื่อวันเกียรติยศ” ครั้งที่ 10
ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเทควันโด ประเภททีม ต่อสู้

1 4 5 6 7 8 9