ประชาสัมพันธ์ การทดสอบ O-Net ของนักเรียนชั้นป.6 และ ม.3

ประชาสัมพันธ์ การทดสอบ O-Net ของนักเรียนชั้นป.6 และ ม.3 ในปีนี้ทางโรงเรียนไม่เปิดเป็นสนามสอบ หากผู้ปกครองมีความประสงค์จะให้นักเรียนสอบ สามารถทำตามขั้นตอนในเอกสารนี้ได้เลยค่ะ

การเรียนการสอนออนไลน์ ระดับชั้น Nursery – KG.3

ทางโรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ ได้ทำบทเรียนออนไลน์ ระดับชั้น Nursery – KG.3 เพื่อให้นักเรียนได้เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน และใช้เวลาในช่วงนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ประกวดวาดภาพระบายสี ในหัวข้อ “เอกลักษณ์ความเป็นสารสาสน์”

การประกวดวาดภาพระบายสี ในหัวข้อ “เอกลักษณ์ความเป็นสารสาสน์” โอกาสครบรอบ 50 ปี โรงเรียนในเครือสารสาสน์ ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ณ โรงเรียนสารสาสน์พัฒนา

เหรียญทองการแข่งขันเทควันโด เด็กชายธีรภัทร์ เพชรประเสริฐ G.1B

เด็กชายธีรภัทร์ เพชรประเสริฐ G.1B นักเรียนโรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่
ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากการแข่งขัน เทควันโด รายการ “2nd The HUB Taekwondo Championships”

1 2 3 4 5 6 9