บทเรียนออนไลน์ สัปดาห์ที่ 3

ทางโรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ได้ทำบทเรียนออนไลน์ #สัปดาห์ที่3 เพื่อให้นักเรียนได้เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน และใช้เวลาในช่วงนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงขอเชิญชวนผู้ปกครองและนักเรียนได้นำบทเรียนออนไลน์มาปรับใช้ตามรายวิชาและระดับชั้นต่างๆ โดยทางโรงเรียนจะมีอัพโหลดบทเรียนแต่ละวิชาที่จัดสรรให้ตามความเหมาะสม

Summer นี้ มาสัมผัสประสบการณ์ กับกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ ช่วงปิดเทอม

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ มุ่งส่งเสริมให้นักเรียน ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ช่วงปิดภาคเรียน จึงกำหนดจัดกิจกรรมการเรียนภาคฤดูร้อน พื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการใช้วิชาภาษาอังกฤษ

1 2 3 4 5 6 12