SNM Summer 2024 Eco Family Camp การผจญภัยและการเรียนรู้ในธรรมชาติ

SNM Summer 2024 Eco-Family Camp เป็นการเรียนรู้ที่สนุกสนานและเติบโตร่วมกันในธรรมชาติ ท้าทายความสามารถของนักเรียนประถมในการผจญภัย และสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแรงกับครอบครัวและเพื่อนใหม่ๆ
นักเรียนประถมจะได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ในธรรมชาติที่ไม่ซ้ำกัน กิจกรรมต่างๆ เช่น การเดินป่า, การตั้งแค้มป์, การปลูกต้นไม้, และการเรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับนักเรียนประถมในทุกมุมมอง

 

การเรียนรู้ในธรรมชาติเป็นโอกาสที่ดีที่จะให้นักเรียนประถมได้เรียนรู้การใช้ชีวิตในธรรมชาติ และพัฒนาทักษะทางด้านการคิดวิเคราะห์, การแก้ปัญหา, และการทำงานร่วมกับผู้อื่น
พร้อมที่จะเริ่มต้นการผจญภัยในธรรมชาติกับ SNM Summer 2024 Eco-Family Camp หรือไม่? ลงทะเบียนเพื่อรับประสบการณ์ด้านล่างได้เลย”