รับสมัครนักเรียนใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2566 ระดับอนุบาล

ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักเรียนใหม่ภาคเรียนที่ 2/2566 ระดับอนุบาล สมัครประเมินพัฒนาการฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย

ประกาศคะแนนสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2566

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ ประกาศคะแนนสอบกลางภาคเรียนที่  1/2566 กรุณาคลิกเลือกระดับชั้นของนักเรียนที่ต้องการ

ให้เราก้าวเดินไป “ด้วยสุนทรียสนทนาสู่ความสำเร็จของสารสาสน์”

ให้เราก้าวเดินไป “ด้วยสุนทรียสนทนาสู่ความสำเร็จของสารสาสน์” ประชุมใหญ่โรงเรียนในเครือสารสาสน์ ประจำปีการศึกษา 2566

1 2 3 4 5 12