สอบโครงการประเมิน ทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ ครั้งที่ 4 (TESET) ระดับ G.4-G.6

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่เข้าร่วมการสอบโครงการประเมิน ทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ ครั้งที่ 4 (TESET) ระดับ G.4-G.6

นักเรียนที่เข้าร่วมการสอบโครงการประเมิน ทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ ครั้งที่ 4 ระดับ G.1-G.3

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่เข้าร่วมการสอบโครงการประเมิน ทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ ครั้งที่ 4 (TESET) ระดับ G.1-G.3

ท่านชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ

ท่านชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรีและอดีตประธานรัฐสภา มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ ที่มีความต้องการจำเป็น โดยมี ดร.สุทธิพงศ์ ยงค์กมล นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ

ดร.สุทธิพงศ์ ยงค์กมล ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่

ดร.สุทธิพงศ์ ยงค์กมล ประธานคณะกรรมการบริหารงานวิชาการของกลุ่มโรงเรียนในเครือสารสาสน์ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจคณะผู้บริหาร คุณครูและบุคลากรของโรงเรียน

ดร.สุทธิพงศ์ ยงค์กมล ประธานมอบปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาและมอบเหรียญเกียรตินิยม SVIT

สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ จัดงานพิธีประสาทปริญญาบัตร และเปิดหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 1

1 2 3 4 12