ธัญญาชนก วงศ์สุชาต TCAS รอบที่ 1 (Portfolio) กับ 2 มหาลัยดัง

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวธัญญาชนก วงศ์สุชาต นักเรียนชั้น ม.6ที่สอบเข้ามหาวิทยาลัย ในระบบ TCAS รอบที่ 1 (Portfolio) กับ 2 หมาลัยดัง

ศุภกร กองทรัพย์โต TCAS รอบที่ 1 (Portfolio) ม.ขอนแก่น

ขอแสดงความยินดีกับนายศุภกร กองทรัพย์โต นักเรียนชั้น ม.6 ที่สอบเข้ามหาวิทยาลัย ในระบบ TCAS รอบที่ 1 (Portfolio)คณะศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ญาดา ชุมพล TCAS รอบที่ 1 (Portfolio) กับ 4 มหาลัยดัง

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวญาดา ชุมพล นักเรียนชั้น ม.6 ที่สอบเข้ามหาวิทยาลัย ในระบบ TCAS รอบที่ 1 (Portfolio) กับ 4 หมาลัยดัง

นิชาภา พิมานมาศ TCAS รอบที่ 1 (Portfolio) พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวนิชาภา พิมานมาศ นักเรียนชั้น ม.6ที่สอบเข้ามหาวิทยาลัย ในระบบ TCAS รอบที่ 1 (Portfolio)หลักสูตรบริหารธุรกิจนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

กษิศภูมิ นุ่นมัน วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล สาขาวิชาเทคโนโลยีดนตรี

นายกษิศภูมิ นุ่นมัน นักเรียนชั้น ม.6ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล สาขาวิชาเทคโนโลยีดนตรี

นาเดีย ภูมิผิว คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

นางสาวนาเดีย ภูมิผิว นักเรียนชั้น ม.6 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

990 คะแนนเต็ม TOEIC

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ ขอชื่นชมและยินดีกับ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในการ #สอบวัดความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ (TOEIC) 👍👍 เก่งๆ กันทั้งนั้นเลย

ประกวดวาดภาพระบายสี ในหัวข้อ “เอกลักษณ์ความเป็นสารสาสน์”

การประกวดวาดภาพระบายสี ในหัวข้อ “เอกลักษณ์ความเป็นสารสาสน์” โอกาสครบรอบ 50 ปี โรงเรียนในเครือสารสาสน์ ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ณ โรงเรียนสารสาสน์พัฒนา

1 2 3 4 5