กษิศภูมิ นุ่นมัน วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล สาขาวิชาเทคโนโลยีดนตรี

นายกษิศภูมิ นุ่นมัน นักเรียนชั้น ม.6ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล สาขาวิชาเทคโนโลยีดนตรี

นาเดีย ภูมิผิว คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

นางสาวนาเดีย ภูมิผิว นักเรียนชั้น ม.6 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

990 คะแนนเต็ม TOEIC

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ ขอชื่นชมและยินดีกับ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในการ #สอบวัดความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ (TOEIC) 👍👍 เก่งๆ กันทั้งนั้นเลย

ประกวดวาดภาพระบายสี ในหัวข้อ “เอกลักษณ์ความเป็นสารสาสน์”

การประกวดวาดภาพระบายสี ในหัวข้อ “เอกลักษณ์ความเป็นสารสาสน์” โอกาสครบรอบ 50 ปี โรงเรียนในเครือสารสาสน์ ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ณ โรงเรียนสารสาสน์พัฒนา

เหรียญทองการแข่งขันเทควันโด เด็กชายธีรภัทร์ เพชรประเสริฐ G.1B

เด็กชายธีรภัทร์ เพชรประเสริฐ G.1B นักเรียนโรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่
ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากการแข่งขัน เทควันโด รายการ “2nd The HUB Taekwondo Championships”

ชนะเลิศการแข่งขันเทควันโด ประเภททีม ต่อสู้

ด.ญ.วรรณภัทร วรรณภูมิเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเทควันโด้รายการ “เพื่อฝันเพื่อวันเกียรติยศ” ครั้งที่ 10
ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเทควันโด ประเภททีม ต่อสู้

1 2 3 4