เหรียญทองการแข่งขันเทควันโด เด็กชายธีรภัทร์ เพชรประเสริฐ G.1B

เด็กชายธีรภัทร์ เพชรประเสริฐ G.1B นักเรียนโรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่
ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากการแข่งขัน เทควันโด รายการ “2nd The HUB Taekwondo Championships”

ชนะเลิศการแข่งขันเทควันโด ประเภททีม ต่อสู้

ด.ญ.วรรณภัทร วรรณภูมิเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเทควันโด้รายการ “เพื่อฝันเพื่อวันเกียรติยศ” ครั้งที่ 10
ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเทควันโด ประเภททีม ต่อสู้

คว้าคนเดียว 5 รางวัล เด็กหญิงรฏชนก วัชรินทร์กร G.4C

เด็กหญิงรฏชนก วัชรินทร์กร G.4C นักเรียนโรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม 1. ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศ การประกวดหนูน้อยบ้านอินทนิลรำไทย ประจำปี 2562

1 2 3 4 5