คว้าคนเดียว 5 รางวัล เด็กหญิงรฏชนก วัชรินทร์กร G.4C

เด็กหญิงรฏชนก วัชรินทร์กร G.4C นักเรียนโรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม 1. ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศ การประกวดหนูน้อยบ้านอินทนิลรำไทย ประจำปี 2562

ชนะเลิศอันดับ1 การแข่งขัน 2019 Bangkok Fly Ice Hockey Tournament

เด็กชายตรัยคุณ คุณาสถิตยกุล Y.3B นักเรียนโรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน 2019 Bangkok Fly Ice Hockey Tournamen

1 2 3 4 5 6