ชนะเลิศอันดับ1 การแข่งขัน 2019 Bangkok Fly Ice Hockey Tournament

เด็กชายตรัยคุณ คุณาสถิตยกุล Y.3B นักเรียนโรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน 2019 Bangkok Fly Ice Hockey Tournamen

ชนะเลิศ การแข่งขันชิงแชมป์จินตคณิต จากประเทศไต้หวัน

เด็กชายธราริศ มุงคุณ Y.1A นักเรียนโรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันชิงแชมป์จินตคณิต ระดับประถมศึกษาปีที่ 1

แชมป์เปี้ยนชิพ หัวหินเทควันโด KG.3B

เด็กชายธีรภัทร์ เพชรประเสริฐ KG.3B นักเรียนโรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากการแข่งขัน หัวหินเทควันโด แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 2 ประเภทยุวชน สังกัดพัชระยิม

คว้าคนเดียว 7 เหรียญทอง เด็กชายสรรชนก พงษ์ทรัพย์

เด็กชายสรรชนก พงษ์ทรัพย์ นักเรียนโรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ คว้า 7 เหรียญทอง ในการแข่งขันเทควันโด ไปดูกันเลยมีรางวัลอะไรกันบ้าง..

คว้าเหรียญทอง 2 รายการเทควันโด ธีรภัทร์ เพชรประเสริฐ KG.3B

เด็กชาย ธีรภัทร์ เพชรประเสริฐ KG.3B เข้าร่วมรายการแข่งขัน 2 รายการ ดังต่อไปนี้ รายการที่ 1 ได้รับรางวัลเหรียญทอง รายการ ธัญญาปาร์ค ประสานวิทย์ เทควันโด เฟรนชิฟครั้งที่ 3

คนเดียวคว้าสองรางวัล ศุภกานต์ สิงสาโร G.8D

เด็กหญิง ศุภกานต์ สิงสาโร G.8D ได้รับถ้วยรางวัล 2 รายการ รายการที่ 1 ได้รับรางวัล “สยามศรีวิไล” คนต้นแบบเทิดแผ่นดิน จากสมาคมภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาล

มอบทุนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ แก่นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ดีเยี่ยม

ท่าน ดร.สุทธิพงศ์ ยงค์กมล ที่ปรึกษาโรงเรียนในเครือสารสาสน์ เขตการปกครองพิเศษ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการเรียนเพิ่มเติม เพื่อนำสู่การเรียนรู้ระดับอุดมศึกษา สาขาการแพทย์
มอบทุนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ แก่นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ดีเยี่ยม ดังรายชื่อต่อไปนี้

ชนะเลิศสำนึกการประกวดวาดภาพระบายสี เด็กไทยจิตใจนักอนุรักษ์

ขอปรบมือดังๆ ให้กับคนเก่งของเรา เด็กชายกิตติณัฎฐ์ พัชรวงศ์สกุล G.5C ได้คว้า รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในรายการประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “สำนึกเด็กไทยจิตใจนักอนุรักษ์”

1 2 3 4 5