เนื้อหาข่าวสาร (Post)

แสดงแบบ Card+Excerpt

แสดงแบบ List: 2 คอลัมน์ ต่อจากด้านซ้าย (Offset=1)

ข่าวสาร (List+Excerpt: 1 คอลัมน์)

✍️ ร่วมลงนามถวายพระพร ออนไลน์

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ ขอเชิญชวน ผู้บริหาร ครู บุคคลากร ผู้ปกครองและนักเรียนทุกท่าน ✍️ ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕