เนื้อหาข่าวสาร (Post)

แสดงแบบ Card+Excerpt

แสดงแบบ List: 2 คอลัมน์ ต่อจากด้านซ้าย (Offset=1)

ข่าวสาร (List+Excerpt: 1 คอลัมน์)

รางวัลชมเชย การประกวด Best Practice

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ได้รับรางวัลชมเชย การประกวด Best Practice มหกรรม “ Sarasas Affiliated School’s second Annual Best Practice 2024 ” ระดับประถมศึกษา